Header image  

Bättre Ledning -Ökad effektivitet

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

C

Interimschef,chefscoach eller Projektledare?

Kontakta Evamarie Lundahl, Evandis ABhefsstöd,coaching, chef-att-hyra, projektledning,utbildning, verksamhetsutveckling

Presentation Evandis AB:

Idén för Evandis Management AB är att på olika sätt stötta ledarskapet inom företag och organisationer för att nå ökad effektivitet och utveckling av verksamheten. Vi når varaktigt resultat!!

Vad

 • VD/Chef att hyra/Interimschef
 • Chefsstöd
 • Co-pilote till chef
 • Coaching
 • Projektledare

Varför

 • Snabbt fylla vakanser på chefsnivå
 • Stötta chefer som är nya, som behöver utvecklas, som har det kämpigt
 • Jämna ut arbetstoppar
 • Komplettera företagets egen kompetens vid större projekt /förändringar
 • Stöd vid beslutsfattande
 • När styrning och effektivitet ska utvecklas

Varför anlita mig

 • Mycket bred linjechefserfarenhet på olika nivåer inom industrin
 • Stor erfarenhet av personalledning
 • Projektledarerfarenhet från produktutveckling, investerings- och kvalitetsprojekt
 • Kunskap och insikt om mekanismer i förändringsarbete
 • Drivande, kreativ och målinriktad

Vem är jag

 • Civilingenjör från Chalmers
 • Högskolepoäng i ekonomi och beteendevetenskap
 • Flera ledarskapsprogram t.ex Ruter Dam
 • Bred erfarenhet inom produktutveckling, produktion och kvalitet
 • Mångårig erfarenhet om VD, linjechef,projektledare,interimschef och coach
 • ARBETSLIVSERFARENHET/CV
 • Artikel tidningen XTRA Skövde

 

 Evandis AB, Evamarie Lundahl, E-mail : info@evandis.se Stel:076-7639151

Site-map


 


 

 ARBETSLIVSERFARENHET

 Artikel SKÖVDE XTRA